Công ty D&L tham dự Khóa tập huấn về OER tại Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng

07/09/2016

  • Nội dung:

- Phần một: ông Lê Trung Nghĩa đã giới thiêu về các khái niệm cơ bản về OER, hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở, tìm kiếm và ứng dụng OER, ảnh hưởng và khía cạnh tài chính của OER, các khía cạnh tài chính của OER, các dự án OCW – OER trên thế giới và kich bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam vvv.

- Phần hai: là phần trình bày và giới thiệu của ông Đỗ Ngọc Minh – Giám đốc Chương trình Tài nguyên giáo dục mở (VOER). Ông Đỗ Ngọc Minh đã giới thiệu tóm tắt hoàn cảnh ra đời và quá trình xây dựng thư viện VOER cũng như các thách thức đã gặp phải và đã hướng dẫn các học viên khai thác và đóng góp tài liệu trên trang web www.voer.edu.vn.

  • Thời gian: ngày 8/9/2016
  • Địa điểm: Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng - 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Nẵng
  • Thành phần: 40 học viên là các lãnh đạo, giảng viên, cán bộ thư viện của Trung tâm Thông tin Học liệu, một số khoa thuộc Đại học Đà Nẵng và một số thư viện tỉnh lân cận.

© 2018 (BUV) BRITISH UNIVERSITY VIETNAM